eco farming logo

Sonda

Jakim rodzajem aktywności jeśteś zainteresowany/a?
 
O Fundacji PDF Drukuj Email

Fundacja Pomocy Rodzinie „WSPIERAJMY SIĘ” została wpisana w lutym 2012 r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412129 i od początku swojego istnienia ma na celu:

  • wspieranie środowisk rodzinnych - naturalnych oraz zastępczych
  • organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci oraz całych rodzin
  • organizowanie szkoleń, kursów, konferencji i warsztatów dla środowisk rodzinnych oraz specjalistów pracujących z dzieckiem i rodziną
  • organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej i zajęciowej
  • organizowanie festiwali, festynów i konkursów
  • reprezentowanie interesów środowiska rodzinnej opieki naturalnej i zastępczej wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji
  • prowadzenie i wspieranie programów terapeutycznych, profilaktycznych, socjalnych i pomocy psychologicznej na rzecz rodziny (rodziny naturalnej i rodzinnego środowiska zastępczego)
  • integrowanie środowisk, instytucji i stowarzyszeń zajmujących się pracą z dzieckiem i rodziną
  • edukowanie społeczne w zakresie upowszechniania sportu oraz ochrony dóbr kultury i tradycji

Fundację Pomocy Rodzinie "Wspierajmy się" tworzą osoby na stałe związane z rodzicielstwem zastępczym które doskonale zdają sobie sprawę z potrzeb i pragnień dzieci odrzuconych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dlatego też dla Fundacji bardzo ważne są działania, które mają na celu wyrównywanie szans społeczno-rozwojowych jak i edukacyjno-rekreacyjnych dzieci i młodzieży. Działania Fundacji w głównej mierze będą skupione na pomocy zarówno całym rodzinom jak i dzieciom, które ze względu na trudną sytuację materialną rodziny nie maja szans na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.

 

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pełnią swoje obowiązki PRO PUBLICO BONO i za zasiadanie w tych władzach nie otrzymują wynagrodzenia.

 

Wspierają Nas...Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

Szkuner w Myśliborzu

Centrum nurkowe LINUR

Sławek Pyrko
Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: cheap business web hosting movie stars Valid XHTML and CSS.